Make your own free website on Tripod.com
Praise the Lord Jesus Christ
สารบัญหลัก (Content)
 
หน้าหลัก (Main) | ค้นหาข้อพระคัมภีร์ | กระดานข่าว(Webboard) | Set Thai Fonts | ค้นหาคำ-ประโยคในพระคัมภีร์ | รับอาสาสมัคร (Volunteer) |
เขียน-อ่านสมุดเยี่ยม (View&Sign Guestbook1) | ค้นหาพระคัมภีร์ HopeWire | Christian Calendar | Much much more Links , ถวายทรัทย์ (Donation to the Church)
URL เว็บนี้ คือ Last Modified : Wednesday, April 25, 2007
อาคาร ซี.ซี.ที. ชั้นที่ 13 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 109 ถนนสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2236-940, 233-2750, 233-2750 โทรสาร 0-238-3520 , สมุดเยี่ยม, ประวัติ, ผู้บริหาร, การบริหารงาน, พันธกิจ, ธรรมนูญสภาฯ,ค้นข้อพระคัมภีร์, คำเทศนานอกธรรมมาส,ห้องคัมภีร์ศึกษา, McGivary News, ห้องชั้นบน, อธิษฐาน, ศาลาพักใจ, เพลงไทยนมัสการ, บ้านของเรา, ศิลปะคริสเตียน, เข้าร้านหนังสือ, E-card, Wallpaper, Links, แลก links.
สมาคมพระคริสตธรรมไทย , 319/52-55 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 , Tel. (66-2) 279-8341-4 Fax. (66-2) 616-0517 , Email : tbsthai@ksc.th.com , พระคำประจำวัน , จากโต๊ะเลขาธิการ , คำพยานหนุนใจ , รวมเว็บคริสเตียน , ติดต่อสมาคมฯ , กระดานสนทนา , สมัครสมาชิก , พันธกิจสมาคมฯ , สินค้าสมาคมฯ , กรรมการสมาคมฯ , รายชื่อพนักงาน , แผนที่สมาคมฯ , เฟรนด์คลับ , รูปการ์ตูนคริสเตียน , อี-สติกเกอร์ , เพลงคริสเตียน , สกรีนเซฟเวอร์ , อ่านสมุดเยี่ยม , เขียนสมุดเยี่ยม
คริสตจักรจีนเชียงใหม่
Thailand Internet Christian Directory
A Spirituality Web Directory
อนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย
วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลกลิ๊ง (Banner Exchange) หรือ ส่งข้อมูลของท่านมาที่ isumeth@yahoo.com
 
 • โรม 17
 • ๒๓. เพราะว่า เมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ง มีคำจารึกไว้ว่า 'แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก' เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบ ถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่
 • ๒๔. พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก มิได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้
 • ๒๕. พระองค์มิจำต้องให้มือมนุษย์มาปรนนิบัติ ดังว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิต และลมหายใจ และสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหาก
 • ๒๖. พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลา และเขตแดนให้เขาอยู่
 • ๒๗. เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้า และมุ่งหวังจะคลำหาให้พบพระองค์ ที่จริงพระองค์มิทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย
 • ๒๘. ด้วยว่า 'เรามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์' ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่า 'แท้จริงเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์'
 • ๒๙. เหตุฉะนั้น เมื่อเราเป็นเชื่อสายของพระเจ้าแล้ว เราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทอง เงิน หรือหิน อันเป็นปฏิมากรสำเร็จด้วยศิลปะ และความคิดของมนุษย์
 • ๓๐. ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสา พระเจ้ามิได้ทรงถือโทษ แต่เดี๋ยวนี้ พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่ง ให้กลับใจใหม่
 • ๓๑. เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลก ตามความชอบธรรม โดยมนุษย์ผู้นั้น ซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวง มีความแน่ใจในเรื่องนี้ โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิต"
 • Roman 17
 • 17:23 For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.
 • 17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;
 • 17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;
 • 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;
 • 17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:
 • 17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.
 • 17:29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.
 • 17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:
 • 17:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.
 
  Updating(กำลังปรับปรุง)  
 • คำสอน (Doctrines) - หนังสือ อูริม (URIM) ถึงบทที่ 4 ซามูเอล (05 ก.พ..2003) (เสร็จแล้ว 2-2-2006)
 • คำสอน / หนังสือ รวมคำสอน เล่มที่ 1
 • download อูริม (URIM) ฉบับดั่งเดิม ไฟล์บีบอัด ไฟล์ที่ 1 (3.089 MB) , ไฟล์ที่ 2 (3.714 MB)
 • 2003-10-27 หนังสือฝึกซ้อมเปียโน (Piano Practising Book 1) เล่มที่ 1
 
  Updated(ปรับปรุงแล้ว)  
 
Size of Web  
 • as 2007-04-25 approx. 248 MB (included musicsheet)
 • as 2005-12-22 approx. 127 MB
 • as 2004-05-20 approx. 106 MB
 • as 2004-03-11 approx. 85.70 MB
 • as 2003-10-27 approx. 76.70 MB
 • as 2003-03-07 approx. 65.00 MB
 • as 2003-02-15 approx. 63.50 MB
 • as 2003-01-08 approx. 55.42 MB
 • as 2003-01-03 approx. 41.39 MB
 

ถวายทรัทย์ (Donation to the Church)

หารายได้ ช่วยเหลือคริสตจักร