Make your own free website on Tripod.com
Praise the Lord God Jesus Christ
Email Us
สารบัญ
 
หน้าหลัก (Main)
เพลงสรรเสริญพระเจ้า
 
สารบัญหลัก (Content)

 
 
  • ค้นหา(Search)ชื่อเพลง ในหน้านี้ ได้โดย Edit / Find(on This Page)... หรือ Ctrl+F (สำหรับโปรแกรม IE 5 up)
  • ชื่อเพลง ส่วนใหญ่ใช้ประโยคแรกของเพลง เป็นชื่อเพลง
  • บางเพลงมี 2 ชื่อ ตัวอย่างเช่น เพลง "นมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ" และ "เราบูชาพระนาม" ทั้งสองชื่อจะปรากฏอยู่ในรายการชื่อเพลง ทั้งสองชื่อ (เราบูชาพระนาม เป็นประโยคแรกของเพลงนี้)
  • ท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ ศูนย์หนังสือเรเดียนด์ ถนนพัฒนาการ โทร 0-2319-7764
  • หรือถ้าหนังสือหมด อีเมย์ซื้อได้ที่นี่ หรือ จดหมายมาตามที่อยู่คริสตจักร อยู่ที่ หน้าหลัก (Main)
 
ชื่อเพลง
หน้าที่
Chords
I Bring to You , O Lord (C)
I have found in this wide world (Em)
In His Time (D)
Jingle Bells (G)
63
Picking
Thank You, Lord (G)
This is the Day (D)
We Wish You a Merry Christmas (G)
64
 
กลิ้งออกไป (E)
ก๊อก ก๊อก (D)
กองทัพของพระเจ้า (G)
กองทัพพระคริสต์ (D)
โกละโกธา (Bm)
 
ขอเข้าเฝ้า (D)
ขอความรัก ขอฤทธา (Em)
ขอจงถวายมงกุฎ (D)
ขอเชิญท่านผู้วางใจ (G)
ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า (D)
ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า (F)
ขอบคุณพระเยซู (D)
ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู (F)
ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา (G)
ขอบพระคุณพระเจ้า (C)
ขอบพระคุณองค์พระเจ้า (D)
ขอพระเกียรติเป็นของพระคริสต์ (D)
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก (D)
ขอพระเจ้าอวยพรท่าน (G)
ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา (D)
ขอพระเยซูโปรดนำหน้า (D)
ขอรับใช้ (D)
ขอสวมทับทรงชำระใจ (D)
ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์ (C)
ขอให้คำจากปากของข้า (D)
ขอให้ตาของข้าเห็นนิมิตหมาย (D)
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ (G)
ขอให้พระสิริ (Am)
ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ (G)
ข้าค้นพบว่าโลกกว้างใหญ่ (Em)
ข้าจะสรรเสริญองค์พระบิดา (D)
ข้าได้ยินผู้ไถ่ตรัสว่า (D)
ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า (D)
ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ (D)
ข้าต้องการพระเยซู (C)
ข้าแต่พระเจ้าที่รัก (D)
ข้าแต่องค์พระเจ้า (D)
ข้าเป็นผู้มีชัย (G)
ข้ามีความสุขอยู่ในดวงใจข้า (D)
ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป (G)
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า (A)
ข้ายกเสียงขึ้น (D)
ข้ายอมทุกสิ่ง (A)
63
ข้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่า (D)
ข้ายึดมั่นในคำสัญญา (A)
ข้ารักพระองค์ (F)
ข้ารักองค์พระเยซู (G)
ข้ารับการไถ่ (D)
ข้ารับชีวิตพระคริสต์ (G)
ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ (Em)
ข้าสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ (F)
ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์ (C)
ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู (D)
เข้าเฝ้าที่พระพักตร์พระองค์ (C)
 
คนโง่ คนมีปัญญา (E)
คนปกติไม่ต้องการหาหมอ (E)
ครองราชย์ องค์พระเยซู (D)
ครอบครัวของพระเจ้า (G)
64
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข (G)
คร่ำครวญ (F)
คริสตจักรพระเจ้าเคลื่อนที่ไป (G)
ความยินดีในพระเจ้า (D)
ความยินดีมีอยู่ในใจของเรา (D)
ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต (D)
ความรักประทับใจ (Am)
ความรักพระคริสต์ (C)
ความรักมั่นคง (D)
ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด (A)
ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก (D)
ความสุขภายในใจ (A)
ความสุขภายในใจฉัน (E)
ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ทำชอบ (Em)
คอร์ด (Chords)
คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ (D)
คำอธิษฐาน (D)
คำอธิษฐาน (G)
คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง (D)
คู่พระหัตถ์ (F)
ใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า (Dm)
ใครจะไปบอก (D)
ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย (A)
 
เงินและทองเราไม่มี (A)
จงชื่นชมยินดี (Dm)
จงติดสนิทกับพระเจ้า (C)
จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี (D)
จงเฝ้าวอนอธิษฐาน (Am)
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (F)
จงมองดูองค์พระเยซู (E)
จงมีชีวิตที่หนุนใจ (D)
จงร่วมกันผนึกกำลัง (F)
จงรักพระเจ้า (F)
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า (D)
จอมราชา จอมเจ้านาย ผู้ทรงสมควร (C)
จิตข้าสรรเสริญ (A)
จิตใจของข้าเฝ้าคอยพระเจ้า (A)
จิตใจของข้ายกย่องพระเจ้า (A)
จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน (G)
จิตวิญญาณของข้าเอ๋ย (Em)
จิตวิญญาณข้ากระหาย (D)
จิตวิญญาณฉันต้องการ (G)
เจิมเราเดี๋ยวนี้ (C)
ใจกายมอบให้ (D)
 
ฉันคิดถึงคุณ (G)
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักมั่นคง (D)
ฉันชอบดูภูเขา (F)
ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์ (F)
ฉันได้วางใจในพระเจ้า (E)
ฉันตัดสินใจแล้ว (C)
ฉันเป็นไท (D)
ฉันมีความสุขดุจธง (D)
ฉันมีพระเยซู (E)
ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า (D)
ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน (D)
 
ชนะชั่วนิจนิรันดร์ (G)
ชัยชนะโลกนี้ (C)
ชาวโลกทั้งหลาย (D)
ชีวิตในพระคริสต์ (Dm)
ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง (Cm)
ชีวีเราอยู่ในพระองค์ (G)
ชื่นชมยินดี (Dm)
ชูใจ (Dm)
เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ (D)
เชิญมา ร้องสรรเสริญ (Am)
เชิญองค์พระวิญญาณสัมผัสตัวข้านี้ (D)
เชื่อเถิดเท่านั้น (D)
เชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู (A)
 
ดวงใจของข้า (Dm)
ดวงใจของข้า (Dm)
ดวงใจข้ารักพระนิเวศพระเจ้า (G)
ดวงใจเปรมปรีดิ์ (D)
ด้วยความเชื่อ (E)
ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น (D)
ดูเถิด พระเจ้าเป็นความรอด (Dm)
ดูป่าไม้ (G)
เดินกับพระเยซู (F)
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (Bb)
แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ (A)
โดยพระเจ้า (Dm)
โดยพระนามพระเยโฮวาห์ (Am)
ได้ยินเสียงของพระเจ้า (D)
ได้ล้างด้วยพระโลหิตพระเยซู (A)
 
ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า (D)
ตายเพื่อท่าน (Em)
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ (C)
แตะต้องใจข้า (E)
 
ถวายเกียรติพระสิริ (F)
ถวายเกียรติราชา (A)
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว (E)
ถ้ามีผู้ใดใคร่ติดตามเรามา (F)
ถึงฉันเป็นเด็กๆ (F)
ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา ) (C)
 
ทรงเป็นที่ซ่อนกำบัง (Dm)
ทรงเป็นที่รัก (D)
ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า (Bb)
ทรงเป็นพระเจ้าของข้า (C)
ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐ (Eb)
ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก (D)
ทรงพลีเพื่อฉัน (Dm)
ทางใดในโลกาที่ท่านเฝ้าหา ทางใด ) (C)
ทางพระองค์ (C)
ทางแห่งความหวัง (D)
ทางแห่งพระคริสต์ (E)
ที่กางเขน (D)
ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา (G)
ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา (G)
ทุกวันข้าสรรเสริญ (D)
ทุกวันเวลาข้าสาธุการ (Em)
ทูตสวรรค์เบื้องบนลงมา (D)
ธรรมชาติแสนงาม (C)
 
นมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ ) (A)
นั่นไม่ใช่ฤทธิ์หรือแรง (Dm)
นับพระพร (C)
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า (G)
น้ำพุของพระเจ้า (Dm)
นี่คือชัยชนะ (Dm)
นี่คือเวลา (D)
ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า (D)
ในพระนามพระเยซู (D)
ในพระนามพระเยซู (E)
ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ (D)
ในเวลาของพระคริสต์ (D)
 
บนเส้นทาง (Bm)
63
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ (Em)
บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์ (G)
บัญญัติรัก (D)
บิดาแห่งความเชื่อ (E)
 
ประทับในใจข้า (G)
ปลดปล่อยวิญญาณข้า (F)
เป็นการดีและน่าชื่นใจ (C)
เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ (A , Db)
เป้าหมายสูงสุด (D)
เปิดตาข้า (D)
โปรดเจิมข้าเดี๋ยวนี้ (D)
โปรดชำระดวงใจของข้า (G)
โปรดทรงสำแดง (E)
โปรดนำไปถึงกางเขน (C)
โปรดนำไปถึงกางเขน (D)
โปรดเปลี่ยนแปลงข้าฯใหม่ (D)
โปรดเปิดดวงตา (D)
 
ผู้ช่วยของข้า (C)
ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด (D)
ผู้ที่คอยพระยะโฮวาห์ (D)
ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ (G)
ผู้เป็น (A)
ฝากชีวี (G)
 
พรปีใหม่ (C)
63
พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้ (F)
พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย (E)
พระคริสต์เป็นพระเจ้า (Dm)
พระคริสต์เป็นพระเจ้า (Dm)
พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ออกมาช่วยข้า (A)
พระคริสต์อยู่ข้างฉัน (C)
พระคุณพระเจ้า (G)
พระเจ้า พระคุณพระเจ้า (D-G)
พระเจ้าของเรา (A)
พระเจ้าของเรา (G)
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา (A)
พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง (G)
62
พระเจ้าทรงกระทำให้ทุกสิ่งสำเร็จแล้ว (D)
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย (D)
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก (C)
พระเจ้าทรงสง่างาม (D)
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ (D)
พระเจ้าเที่ยงแท้ (A)
พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ (D)
พระเจ้าเป็นความรัก (D)
พระเจ้าเป็นความรักประจักษ์ในพระเยซู (C)
พระเจ้ายิ่งใหญ่ (A)
พระเจ้ารักคุณและฉัน (G)
พระเจ้ารักเธอและฉัน (G)
พระเจ้าลุกขึ้น (D)
พระเจ้าใหญ่ยิ่ง (C)
พระนามของพระเจ้า (G)
พระนามพระองค์ (D)
พระบารมี (A)
พระบิดาในสวรรค์ (A)
พระบิดาโปรดทรงเมตตา (C)
พระบิดาเราเชื่อ (D)
พระบิดาเรารัก (D)
พระผู้เล้าโลมลงมา (D)
พระผู้เลิศ (G)
พระพรของพระเจ้า (A)
พระเยซู (G)
พระเยซู พระองค์ตายเพื่อฉัน (Dm)
พระเยซูชนะ (G)
พระเยซูตรัสเราคือหนทาง (Em)
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (C)
62
พระเยซูทรงเป็นคลังสมบัติ (Am)
พระเยซูทรงรักเรา (C)
พระเยซูเป็นคำตอบ (E)
พระเยซูเป็นทุกสิ่ง (C)
พระเยซูผู้งามเลิศ (D)
พระเยซูผู้ทรงบริสุทธิ์ (D)
พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญ (D)
พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า (D)
พระเยซูมีอำนาจ ) (A)
พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ (A)
พระเยซูเรารักพระองค์ (D)
พระเยซูอยู่ในเรือ (E)
พระวิญญาณเสด็จมาครองใจเรา (D)
พระวิญญาณเสด็จมาวันเพ็นเตครอส (D)
พระวิหารของพระเจ้า (A)
พระสิริ (A)
63
พระสิริขององค์พระเจ้า (D)
พระองค์ โอ้ พระองค์ (E)
พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย (A)
พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง (Bb)
พระองค์ทรงเป็นศิลา (Dm)
พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ (C)
พระองค์ทรงสมควร (G)
62
พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (C)
พรุ่งนี้ (D)
พักพิงในพระเจ้า (C)
พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมี (A)
เพราะบาปของข้า (D)
เพราะพระองค์ทรงอยู่ (A)
เพราะพระองค์ทรงอยู่ (F)
เพลงอวยพรคู่บ่าวสาว (A)
เพียงแต่คุณจุดดวงไฟ (D)
ไฟ ไฟ ไฟ (F)
มาเถิดถวายสาธุการแด่พระเจ้า (E)
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า (D)
มาเถิดให้เราไปยังภูเขาของพระเจ้า (D)
มาเป็นเพื่อนกัน (C)
มีทางสายหนึ่ง (Dm)
มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต (C)
มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา (G)
มีสหายเลิศคือพระเยซู (F)
มืดมิดก่อนฟ้าสาง (G)
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา (D)
เมื่อผ่านโลกนี้ (D)
เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า (Em)
เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ (D)
เมื่อมองดูพระบิดา (D)
เมื่อรับการสวมทับ (D)
เมื่อเราเดินกับพระเจ้า (D)
เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน (E)
แม้ลำบากมากเท่าใด (C)
โมทนาอาหาร (D)
ไม้กางเขนโบราณ (A)
ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง (D)
ไม่มีกลางคืนอีกเลย (D)
ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู (G)
ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (F)
ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า (G)
 
ยกพระเยซู (D)
ยกมือของท่าน (A)
ยกยอพระนาม (C)
ยะโฮวาห์ ยิเรห์ (Dm)
ยามตะวันลาลับฟ้า (D)
ยามราตรีศรีหรรษา (C หรือ A)
ยึดไว้ให้มั่นคง (D)
ยืนขึ้นและร้องเพลง (D)
เยซู พระผู้ไถ่ (F)
 
ร้องบทเพลงถวายด้วยเพลงใหม่ (Dm)
ร้องเพลงถวาย (D)
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (Bm)
ร้องโฮซันนา (D)
รักชั่วนิรันดร์ (C)
รักนิรันดร์ (F)
รักพระคริสต์ (D)
รักพระเยซู (G)
เราขอสรรเสริญ (A)
เราขอสรรเสริญ (G)
เราจะเข้ามาสรรเสริญ (D)
เราจะเดินในทางของพระเยซู (D)
เราจะโมทนาพระคุณ (A)
เราจะยกพระนามของพระองค์ ) (A)
เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์ (D)
เราจะร้อง เราจะร้อง (D)
เราจะรักพระองค์ (Dm)
เราจะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ (Dm)
เราจะสร้างประชากร (D)
เราทั้งสามคือพวกโหรา (Em)
เราเทิดทูนพระนามพระองค์ (A)
เรานำเครื่องบูชาสรรเสริญ (D)
เรานำแผ่นดินชาติไทย (C)
เรานำเสียงการสรรเสริญ (D)
เราบัญชาเจ้า (Dm)
เราบูชาพระนาม (A)
เราเป็นหนึ่งเดียวกัน (C)
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ (G)
เราเปล่งเสียงชื่นบานสรรเสริญพระเจ้า (Dm)
เราพบพระเยซูคริสต์ (D)
เรามาร่วมชุมนุมกัน (F)
เรามีความยินดี (D)
เรายืนขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์ ) (A)
เราร่วมร้องเพลงแด่องค์พระเจ้า (Dm)
เราร้องสาธุการพระนามพระเจ้า (A-Bb)
เราสุดจะยินดีในวันคริสต์มาสนี้ (D)
เริ่มให้ถูก (F)
ฤทธิ์อำนาจ ) (A)
ลึกและกว้าง (C)
ลึกๆในใจ (A)
ลืมพระเจ้าไม่ลง (Bm)
โลกเฮา (Dm)
โลหิตพระคริสต์ (D)
 
วันเขาตรึงพระเยซู (G)
วันต่อวัน (G)
วันนี้เป็นวัน (D)
 
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า ) (A)
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่ (A)
สรรเสริญ สดุดี (D)
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ (D)
สรรเสริญ องค์บริสุทธิ์ (D)
สรรเสริญพระเจ้าที่เราเป็นไท (G)
สรรเสริญพระเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ (E)
สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร (G)
สรรเสริญพระนาม (G)
สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า (D)
สรรเสริญพระเยซู (F)
สรรเสริญพระองค์ด้วยใจยินดี (D)
สรรเสริญและโมทนา (D)
สันติสุขของพระคริสต์ (D)
สาธุการแด่พระเจ้า (A)
สาธุการแด่พระเจ้า (D)
สาธุการพระนามของพระเจ้า (C)
สาธุการพระนามของพระเจ้า (C)
สิ้นกระแสกรรม (C)
แสนสุขสันต์วันประชุมนี้ (F)
 
หากจะรัก (G)
หากชีวิตสิ้นสุดเพียงความตาย (C)
หาใครอื่นเหมือนพระองค์ (G)
เหล่าทหารของพระคริสต์ (D)
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ร้องว่า (D)
ให้เราบูชา (Em)
ให้เราสรรเสริญ (Em)
ให้เราสรรเสริญพระนาม (Em)
 
องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ (Dm)
องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ (Em)
องค์พระคริสต์ผู้สถิตในฟ้าสวรรค์ (D)
องค์พระเจ้า องค์บริสุทธิ์ (A)
องค์พระเจ้า องค์บริสุทธิ์ (G)
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ (D)
องค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ (D)
องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม (A)
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ (Am)
องค์พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ไถ่ (D-G)
องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า (D)
องค์พระเยซูคือผู้ใด (E)
องค์พระเยซูทรงล้ำค่าอนันต์ (A)
องค์พระวิญญาณ (F)
องค์พระวิญญาณของพระเจ้า (C)
องค์พระวิญญาณข้าวอนขอ (G)
องค์พระวิญญาณโปรดประทับภายในใจข้า (B,E,A,F)
อภัยเสมอ (C)
อย่ากลัวเลย (Dm)
อย่าลืม (G)
อยู่ด้วยพระคำ (C)
อยู่เพื่อพระคริสต์ (E)
อันทางของคนชอบธรรม (D)
อัลฟาและโอเมกา (C)
อัศจรรย์ อัศจรรย์ (D)
อิมมานูเอล (D)
โอ้ ข้ารักพระเยซู (E)
โอ พระเจ้าทรงประจักษ์ใจข้าฯ (Bm)
โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของข้า (Am)
โอ้ องค์พระเจ้าของข้า (D)
โอ้ อิสราเอล (Dm)
โอข้ารักพระเยซู (G)
62
โอ้ดนตรี (E)
โอ้พระองค์ประจักษ์ในจิตใจข้า (Am)
โอ้ระวัง (E)
โอ้เสียงแห่งความยินดี (Dm)
โออิสราเอลจงฟัง (Dm)
 
ฮาเลลูยา (F)
ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า (G)
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (A)
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (G)
 
   
     
 

ถวายทรัพย์ , ช่วยเหลืองานของพระเจ้า ด้วยการสั่งซื้อหนังสือ

เพลงสรรเสริญพระเจ้า

ราคาเล่มละ 200 บาท ค่าส่งฟรี (หมดเขต 31 ธันวาคม 2004)

มีสีบางหน้า ประมาณ 10 กว่าหน้า ปกสี แต่ภาพปกอาจเปลี่ยนไป จำนวนหน้า ไม่น้อยกว่าที่ได้ลงไว้ในเว็บนี้ จะจัดส่งเฉพาะรุ่น(version)ล่าสุดให้ ต้องการพิมพ์ชื่อของท่าน หรือ ข้อความ ที่หน้าปก กรุณาบอกด้วย จะพิมพ์ปกพิเศษให้ฟรี

สั่งซื้อที่ คุณ อัจฉรีย์ ประดิษฐ์งาม

64/44 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า , ถนนรามอินทรา 109 , มีนบุรี , กทม 10510

หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี อัจฉรีย์ ประดิษฐ์งาม บัญชีเลขที่ 031-2-020767

แล้วส่งสำเนา มาที่ 64/44 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า , ถนนรามอินทรา 109 , มีนบุรี , กทม 10510