Make your own free website on Tripod.com
Praise the Lord
 
พระเจ้าจะทำลายความไม่บริสุทธิ์ (God will destroy the unholy)
 
สารบัญหลัก (Content)

 

เทศนาโดย อ.สุเมธ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2002

 
 
 
 

เชื่อแน่ว่า ไม่เคยมีใครในโลกเขากล่าวไว้ ชื่อเรื่องสั้นๆว่า บริสุทธิ์ แต่ที่จริงควรจะใช้คำว่า พระเจ้าไม่เข้าใกล้สิ่งไม่บริสุทธิ์ , พระเจ้าไม่ชอบความไม่บริสุทธิ์ พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า อย่าให้ใครเข้าไปในอภิสุทธิ์สถาน (Holy of Holy บริสุทธิ์แห่งบริสุทธิ์) เกลือกว่า เขาจะตาย เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่เหนือหีบพันธสัญญา มนุษย์เข้าใกล้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้ ต้องตาย บางคนบอกว่า ถูกต้องความบริสุทธิ์ ทำไมถึงตาย เรื่องนี้ไม่น่าเชื่อ น้ำกลั่นที่บริสุทธิ์มากๆ มนุษย์กินไม่ได้ เป็นอันตราย มันจะกัดกระเพาะ ไปเล่าให้คนหลังเขาฟัง เขาจะไม่เชื่อ คนป่าอย่างนีเชา เขาจะไม่เชื่อว่าเอามือจับไฟ 220 โวลท์ แล้วจะตาย ในโลกของมนุษย์สังคมหนึ่งๆ เขาจะมีเหตุผลของเขา ในทางของพระเจ้า ก็มีเหตุผลอันหนึ่ง ซึ่งมนุษย์เข้าใจได้ยาก พูดอย่างไรก็อาจจะไม่เข้าใจ

พระเจ้าไม่ชอบความไม่บริสุทธิ์ อาจพูดว่า สกปรก พระเจ้าไม่ชอบบาป ไม่ชอบมลทิน ไม่อยากปะปนด้วย บริสุทธิ์ ตามพระคัมภีร์ มี 2 ดีกรี คือ บริสุทธิ์ และ บริสุทธิ์ที่สุด โลกนี้ไม่บริสุทธิ์ พระเจ้าสร้างอาดัมใหม่ๆ อาดัมบริสุทธิ์ เมื่ออาดัมล้มลง (ถูกงูหลอก) อาดัมกับเอวาไม่บริสุทธิ์ เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่ว เกิดขึ้นจากความบาป ทำให้เขาไม่บริสุทธิ์ พระเจ้าก็เริ่มที่จะเข้าถึงมนุษย์ยากขึ้น มนุษย์จะเข้าหา หรือ เข้าถึง พระเจ้าก็ยากขึ้น ความไม่บริสุทธิ์ ทำให้พระเจ้าอยู่ด้วยไม่ค่อยได้ แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทิ้งอาดัมไป พระเจ้าค่อนข้างจะเกลียดชังความไม่บริสุทธิ์ พระเจ้าจะชำระล้าง พระเจ้าจะทำลายความไม่บริสุทธิ์ คือ มนุษย์ พระเจ้าจะทำลายโลกนี้พรุ่งนี้ เชื่อว่าพระเจ้าไม่กระพริบตา (ไม่ลังเล)

พยานหลักฐานก็อยู่ในพระคัมภีร์ พระเจ้าทำลายล้างโลกนี้สมัยโนอาห์ ให้เกิดน้ำท่วม ในสมัยอับราฮัม เพราะพระเจ้าจะทำลายเมืองหนึ่ง แต่อับราฮัม ขอไว้ ต่อลองกับพระเจ้า พระเจ้าก็สงสาร ไม่ทำลาย พระเจ้าจะทำลาย แต่มนุษย์มักขอไว้ ทำให้ความไม่บริสุทธิ์มีมากขึ้นเรื่อยๆในแผ่นดินโลก

เรื่องนี้ พูดหรือฟังแล้วได้อะไรขึ้นมา พระเจ้าจะไม่อวยพรคุณ ไม่ยุ่งกับคุณ ไม่ทรงนำคุณ เพราะคุณไม่บริสุทธิ์ เราต้องการแสวงหาพระเจ้า เพื่อให้เราได้เข้าใกล้พระเจ้าขึ้นอีกนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นที่เราได้อธิษฐานขอชำระให้บริสุทธิ์ ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว บางคนต่อว่าทำไมคำอธิษฐานขอชำระจัง บางคริสตจักร คำอธิษฐานไม่มีคำว่าชำระเลย มีแต่ขอพระพรเลย แต่สิ่งที่ถูกต้อง ต้องมีการชำระให้บริสุทธิ์ ลองไปอ่านพระคัมภีร์สมัย โมเสส อาโรน พระเจ้าสั่งให้ไปชำระจัง ชำระบ่อย ต้องมีอะไรที่ลึกๆ ที่มีความหมายสักอย่าง พระเจ้าจึงสั่งให้ไปชำระบ่อยๆ บางอย่างเราไม่เข้าใจ แต่จงทำเถิด ผู้ที่ฉลาดคือ คนที่เชื่อฟังพระเจ้า คนโง่ คือ คนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

สมัยโมเสส หลังจากที่พระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปห์แล้ว เป็นจำนวนเป็นล้านคน มีวันหนึ่งพระเจ้าคุยกับโมเสสว่า พระเจ้าทำลายชนชาติอิสราเอลนี้ให้สิ้น แล้วสร้างประชาชาติใหม่ที่ดีกว่านี้ให้โมเสส โมเสสไม่เอา ถ้าโมเสสเอา ทุกวันนี้ก็อาจจะดีกว่านี้ โมเสสขี้สงสาร พระเจ้าต้องการทำลาย เพราะเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์ ถ้าพระเจ้าทำลายโลกทั้งใบ แล้วสร้างอาดัมขึ้นใหม่ ไม่บาป จะดีกว่าหรือปล่าว น่าจะดีกว่า

สมัยซามูเอล พระเจ้าสั่งให้ซาอูลไปทำลายอามาเลข ทั้งหมดไม่ให้เหลือ เราจะไม่เข้าใจเลย ว่าทำไมพระเจ้าถึงสั่งอย่างนั้น ให้ทำลายแม้กระทั่งสัตว์ เหมือนเชื้อเอดส์เลย แต่ซาอูลทำพลาด เหลือทั้งสัตว์และกษัตริย์ของอามาเลข พระเจ้าต้องการทำลายสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากกว่า ความไม่บริสุทธิ์ในโลกนี้มีมาก มาจากไหน เป็นธรรมชาติ(หรือลักษณะ)ของมนุษย์และทูตสวรรค์ เป็นพฤติกรรม ในพระคัมภีร์ใช้คำว่า มีแนวโน้ม หรือ เค้าความคิด ในทางชั่ว เผลอไม่ได้ จะทำชั่วเสมอ เริ่มต้นตั้งแต่ตอนอาดัมบาป ไม่เฉพาะมนุษย์ ทูตสวรรค์ก็เช่นกัน ก่อนสร้างโลก แนวโน้มชั่วก็เกิดขึ้นกับลูซิเฟอร์ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ทูตสวรรค์ก็มีแนวโน้มที่ชั่ว อ่านในพระคัมภีร์ช่วงผู้เผยพระวจนะชื่อมีคายา พระเจ้าตรัสในที่ประชุมสวรรค์ ว่าเราจะส่งคำเผยพระวจนะเท็จ มีทูตสวรรค์องค์ไหนจะอาสาไปทำเรื่องนี้ ทูตสวรรค์ที่เริ่มชั่ว ก็อาสา มันก็จะกลายเป็นพวกของซาตานไปโดยอัตโนมัติ มันไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งมันจะอยู่ในบึงไฟกับซาตาน ทุกวันนี้จะมีทูตสวรรค์ที่จะโอนเอนไปในทางชั่วอยู่เสมอ มนุษย์และทูตสวรรค์มีการกระทำและความคิด มีแนวโน้มส่อไปในทางไม่บริสุทธิ์ เพราะความบาป และสังคมของความบาป วิวัฒนาการ เทคโนโลยี่ เข้าถึงพระเจ้ายาก ยิ่งเรียนสูงยิ่งเข้าหาพระเจ้ายากขึ้น

คนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า ก็ยากยิ่งกว่าอูฐรอดรูเข็ม ความบริสุทธิ์ กับ ความไม่บริสุทธิ์ เมื่อท่านหยิบทรายในทะเลทรายขึ้นมา ท่านจะรู้ว่าไม่มีเชื้อโรค บริสุทธิ์ ถ้าท่านหยิบดินโคลนในที่ชุ่มชื้นมา ท่านจะรู้ว่ามันต้องมีเชื้อโรค ไม่บริสุทธิ์ ในสมัยที่พระเจ้านำอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดาน 40 ปี ไม่ยักมีใครถามว่า ทำไมพระเจ้าไม่นำไปทางทิศตะวันออกเรื่อยๆ แล้วก็จะพบแผ่นดินที่ชุ่มชื้น มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง เขียนว่า ลาชอบถิ่นทุรกันดาน ถึงแม้จะดูแห้งแล้ง แต่ก็สะอาด บริสุทธิ์ ม้า ไม่ชอบถิ่นทุรกันดาน แต่ชอบที่ดูหรูหรา ม้าอายุโดยเฉลี่ยต้องสั้นกว่าลา เพราะมันถูกฆ่าตายในสงคราม ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ที่ทำงานในระดับสูง เมื่อเข้ามาในคริสตจักร เขาจะปวดหัว เขาเหมือนม้า ที่จังหวัดลำปาง มีรถม้าให้เช่านั่ง มีม้าที่ใช้เทียมนั่งอยู่ 2 ประเภท เจ้าของรถม้าเล่าให้ฟัง ม้าที่ดูสวยงามนั้น เป็นม้าฝรั่ง ไม่อดทน ลากรถได้ไม่ถึงวัน แต่ม้าที่ดูไม่สวยงามนั้น เป็นม้าไทย ดูไม่สวยแต่ลากรถได้ทั้งวัน อดทนกว่า

ชีวิตเริ่มต้นมาจากใจ จงทำใจให้บริสุทธิ์ อย่านำเรื่องบ้าบอเข้ามาในจิตใจมากเกินไป ไม่เชื่อก็ทดลองดูก็ได้ อ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ อ่านอินเตอร์เน็ต ฟังข่าวฆาตกรรมเยอะ ดูซิว่าจะมีความสุขหรือไม่ ใครจะบอกเราเชยก็ช่างเขา จิตใจเรามีความสุข ใช้ได้

พระคัมภีร์ใหม่ตอนหนึ่งเขียนว่า เงินเป็นรากเง่าของความชั่วร้าย เงินหรือบัตรเครดิต ไม่ใช่เป็นสิ่งชั่วร้าย แต่เป็นสาเหตุของความชั่วร้าย พี่น้องแตกคอ และฆ่ากันตาย ก็เพราะสาเหตุมาจากเงิน คนมั่งมีส่วนใหญ่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ คนมีเงินเข้าใจเรื่องของพระเจ้ายาก ไม่ได้หมายความว่าคนรวยแล้วจะรอดไม่ได้ เงินเป็นสาเหตุของความชั่วร้าย แต่เราทั้งหลายก็ยังรักเงินรักทอง เงิน อำนาจ เกียรติ และอีกหลายอย่าง ทำให้คนเราไม่บริสุทธิ์ เมื่อคนไม่บริสุทธิ์ก็มักจะเข้าใจเรื่องพระเจ้ายาก ถ้าท่านบอกว่ายังไม่เข้าใจพระเจ้า มีบางอย่างสิ่งบางอย่างบังตาท่านไว้ ในพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง ที่คนอิสราเอลมั่งมีคนหนึ่งถามพระเยซูว่า เขาต้องการเข้าถึงพระเจ้ามากกว่าที่เป็นอยู่ เขาปฏิบัติพระบัญญัติทางโมเสสหมดแล้ว พระเยซูบอกว่าถ้าต้องการเข้าถึงมากกว่านี้ ให้ขายทรัพย์สินให้หมด แล้วแจกคนยากจนไป แล้วตามพระเยซูไป แล้วคุณจะเข้าใจ ชายนั้นไม่กล้าทำ พระเยซูจึงตรัสว่า คนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ยากยิ่งกว่าอูฐรอดรูเข็ม เปโตรและสาวกคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยังไม่เข้าใจ ยังบ่นว่าแล้วใครจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ สิ่งที่พระเยซูพูดนั้นถูกต้องแล้ว อย่าคิดว่าถ้าท่านจบศาสนศาสตร์มาแล้ว ท่านจะเข้าถึงพระเจ้าได้ ดีกรีที่ท่านมีไม่ได้หมายความว่าท่านจะเข้าใจพระเจ้าได้ดี พระวจนะของพระเจ้าไม่มีตอนไหนบอกเช่นนั้น และไม่มีพระวจนะตอนไหนบอกว่า ท่านต้องจบศาสนศาสตร์ที่นั่นที่นี่ แล้วท่านถึงจะเทศนาได้ ถ้ามีใครมาถามข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตอบว่า ข้าพเจ้าจบที่เดียวกันกับพระเยซู

อิสยาห์ บทที่ 6 ข้อที่ 3 "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์" ที่จริงจะพูดว่า บริสุทธิ์ ไม่รู้จบ แต่อาจจะยาวไป

๙. และพระองค์ตรัสว่า "ไปเถอะ และกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่า 'ฟังแล้วฟังเล่า แต่อย่าเข้าใจ ดูแล้วดูเล่า แต่อย่ามองเห็น' ๑๐. จงกระทำให้จิตใจของชนชาตินี้มึนงง และให้หูทั้งหลายของเขาหนัก และปิดตาของเขาทั้งหลายเสีย เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยินด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหันกลับมาได้รับการรักษาให้หาย"

๑๑. แล้วข้าพเจ้าว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า นานสักเท่าใด" และพระองค์ตรัสว่า "จนหัวเมืองทั้งหลายถูกทิ้งร้าง ไม่มีชาวเมือง และเรือนไม่มีคน และแผ่นดินก็ร้างเปล่าอย่างสิ้นเชิง

๑๒. และพระเจ้าทรงกวาดคนออกไปไกล และที่ที่ทอดทิ้งก็มีมากอยู่ท่ามกลางแผ่นดินนั้น

๑๓. และแม้ว่า มีเหลืออยู่ในนั้นสักหนึ่งในสิบ ก็จะถูกเผาไฟอีก เหมือนต้นสนหรือต้นก่อหลวง ซึ่งเหลืออยู่แต่ตอ เมื่อถูกโค่น" ตอของมันเป็นพันธุ์บริสุทธิ์

พระเจ้าทำลายหมดเลย จนเหลือแต่ตอ ซึ่งเป็นพันธุ์บริสุทธิ์ ในพระคัมภีร์ใหม่เขียนว่า ถ้าไม่ดี พระเจ้าก็จะริดทิ้ง พระเจ้าทำลายสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ เพื่อให้เกิดใหม่ เป็นสิ่งที่ดีขึ้น มีมลทินคือสกปรกนิดหน่อย ไม่บริสุทธิ์นิดหน่อย พระเจ้าก็ไม่อยากได้

มัทธิว บทที่ 13

๑๓. เหตุฉะนั้น เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคำอุปมา เพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็น ถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยิน และไม่เข้าใจ บางคนได้ยินข่าวประเสริฐเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่วันนี้เขาจะบอกว่าไม่ได้ยิน คริสเตียนบางคน จะได้ยินพระวจนะของพระเจ้า แต่จะไม่เข้าใจ ความไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุ เราได้เข้าถึงพระเจ้าแค่ไหน เราเข้าใจพระเจ้าแค่ไหน

๑๔. ความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ ที่ว่า พวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริง แต่จะไม่เข้าใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่เห็น ที่จริงควรเขียนว่า ได้ยินกับหู แต่จะไม่เข้าใจ จะดูด้วยตา แต่จะไม่เห็น

๑๕. เพราะว่า ชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชา หูก็ตึง และตาเขา เขาก็ปิด มิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตา และจะได้ยินด้วยหู และจะได้เข้าใจด้วยจิตใจ แล้วจะหันกลับมา และเราจะได้รักษาเขาให้หาย

๑๖. "แต่นัยน์ตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุข เพราะได้เห็น และหูของท่านก็เป็นสุข เพราะได้ยิน

๑๗. เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้เผยพระวจนะ และผู้ชอบธรรมเป็นอันมาก ได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ แต่เขามิเคยได้เห็น และอยากจะได้ยิน ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขาก็มิเคยได้ยิน

เหตุที่ไม่เข้าใจ เพราะความไม่บริสุทธิ์ เหมือนที่กำลังกล่าวอยู่นี้ เห็นและได้ยินทั้งหมด แต่ไม่เชื่อไม่เข้าใจ