Make your own free website on Tripod.com
ผู้เชื่อพระคริสต์ในฮอลแลนด์ (Believers in Holland)
สารบัญหลัก (Content)
 

 

เทศนาโดย สิรีกาญจน์ (Snow) และ คริสต์ (Chris) วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2002 ถอดเทปและพิมพ์ Text โดย เล็ก สมพร

 
  คริสต์และสโนว์ทำงานและมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland or Holland) 2-3 ปีแล้ว ช่วงนี้ เดินทางมาเที่ยวคริสต์มาสและปีใหม่ที่ประเทศไทย ข้าพเจ้าได้ขอให้คริสต์พูดถึงผู้เชื่อพระคริสต์ ในประเทศฮอลแลนด์ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะคริสต์เป็นชาวฮอลแลนด์โดยกำเนิด และครอบครัวพ่อแม่ของคริสต์ก็มีโอกาสรับใช้พระเจ้าด้วย สิ่งที่คริสต์ได้กล่าวไว้ในช่วงเทศนานี้ เป็นข้อเท็จจริงในฮอลแลนด์ ที่ผิดความคาดหมายของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง ข้อความข้างล่างนี้ ถอดเทปจากการแปลเป็นไทยสดๆ ประโยคอาจจะขัดๆอยู่บ้าง  
 
 
 

รู้สึกดีที่ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ คริสต์ไม่เข้าใจในหลาย ๆ อย่างที่ได้ฟัง แต่เขารู้สึกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่ มีหลายคนที่อยากจะรู้ถึงคริสตจักรในประเทศฮอลแลนด์ เกี่ยวกับประเพณีในฮอลแลนด์เป็นแบบอย่างคริสเตียนอย่างมาก ประวัติในประเทศฮอลแลนด์จะเกี่ยวข้องอย่างมากกับคริสเตียนเหมือนประเทศไทยกับคนพุทธ ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าในประเทศไทยนี้คนพุทธเป็นอย่างไร แต่ว่าคริสเตียนในประเทศฮอลแลนด์นั้นกำลังจะเสื่อมสลายลง ในประเทศฮอลแลนด์ก็มีคริสตจักรอย่างมาก และก็มีองค์การอย่างมากเกี่ยวกับคริสเตียน เราก็มีคำพูดในประเทศฮอลแลนด์ว่าที่นั่นก็มีคริสเตียน และที่นั่นก็มีโบสถ์มากมาย

และเขาก็แบ่งโบสถ์ในประเทศฮอลแลนด์เป็น 3 รูปแบบ

  • คาทอลิค
  • และโปรเตสแตนท์ พวกที่เคร่งศาสนาอย่างมาก
  • และพวกประกาศข่าวประเสริฐ

ข้าพเจ้าไม่รู้มากเกี่ยวกับคาทอลิค แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าในประเทศที่เคร่งศาสนา โบสถ์ที่เคร่งศาสนา เขาก็จะมีออแกนส์ตัวใหญ่ ยืนร้องเพลงสดุดี ทุกอย่างจะเงียบมาก และทุกคนจะต้องอยู่เฉย ๆ แต่ว่าโบสถ์ที่เกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐจะเหมือนกับโบสถ์ของเราที่นี่ แต่ในพวกประกาศข่าวประเสริฐนี้ก็มีแยกออกไป พวกที่สุด ๆ เลย ลุกขึ้นมาเต้น และด้วยการวิเคราะห์ครั้งล่าสุด เขาคิดว่าประมาณ 60% ของคนดัทช์ คือคนที่ไปโบสถ์ แต่ถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น ถึงแม้ข้าพเจ้าไม่สามารถเห็นจิตใจของเขา แต่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นอย่างนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าประมาณแค่ 10% เท่านั้นที่บังเกิดใหม่ในประเทศฮอลแลนด์ เพราะข้าพเจ้าก็ได้บอกแล้วว่าคริสเตียนในประเทศฮอลแลนด์นั้นกำลังเสื่อมสลายลง และข้าพเจ้าคิดว่าในโบสถ์ที่เคร่งศาสนา แล้วก็พวกคาทอลิค ข้าพเจ้าคิดว่าพวกโบสถ์เหล่านี้ทำให้ความเชื่อเบื้องต้นของเขาได้หายไป (คำพูดต่อไปหมายถึงพระคัมภีร์) เป็นพระคำของพระเจ้าที่ได้ชักจูงในจิตวิญญาณของเรานั้นไม่เอา ก็แค่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้เท่านั้น โอ มีของดีอย่างมากในหนังสือ แต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับเรา โอ พระเยซูลุกขึ้นมาจากความตาย โอ เป็นไปไม่ได้ โอ พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า ไม่ใช่ เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเท่านั้น เขาก็แค่เป็นตัวอย่างให้เรา เพื่อเราจะอยู่เพื่อดำเนินชีวิตอย่างไร แค่นั้นเอง แค่เราจะต้องเป็นคนดีให้กับคนอื่น และก็เป็นคนที่ดี มีความเมตตาให้กับคนอื่น

และนี่ก็เป็นการสะท้อนถึงประเพณีที่เหลือของประเทศฮอลแลนด์ ที่ดูแล้วทุกอย่างก็ดี เป็นคนดีกับคนอื่น พยายามทำดีให้กับผู้คนรอบข้าง ความจริงแล้วก็คือ ประเทศฮอลแลนด์ คนนั้นมีความประพฤติที่ดีถึงแม้ว่าคนที่ไม่เชื่อก็ตาม ก็เพราะว่าผลกระทบของคริสเตียน แต่ถ้าท่านต้องการที่จะรู้มากเกี่ยวกับคริสเตียน ข้าพเจ้าต้องบอกท่านมากขึ้นเกี่ยวกับโบสถ์ เขาจะดำรงชีวิตอย่างมากในการให้เกียรติกับบุคคลอื่นรอบข้างเขา การที่จะต้องล่อลวงทุกคนว่าในธุรกิจ หรือว่าอะไรก็ตาม แต่ถึงกระนั้นก็ตามค่าของตัวเขาจะต่ำลง ถ้าเกี่ยวกับตัวเขาเองในกฎหมาย ทุกอย่างทำได้หมด ตราบเท่าที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด เพราะฉะนั้นเราก็มีพวกคริสเตียนที่จะขอบคุณเขาได้ในประเทศฮอลแลนด์ เพราะพวกนี้เขาได้รับผลกระทบมาจากพวกคริสเตียน และก็อิสรภาพ และการที่จะยอมประนีประนอมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับประเพณีของประเทศฮอลแลนด์ และประมาณ 600 ปีที่แล้วที่พวกคริสเตียนได้ถูกกดขี่จากพวกคาทอลิค และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้คนดัชท์ต้องการที่จะมีอิสรภาพ เพราะอยากที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิด และอิสรภาพในการนับถือศาสนาก็เป็นสิ่งหนึ่งในประเทศฮอลแลนด์

ก็กลับมาที่เดิมก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศฮอลแลนด์นั้นสามารถทำได้ตราบเท่าที่ท่านไม่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด และเช่นกันกับสิ่งที่ธรรมดาในชีวิตประจำวัน และพวกที่ติดยา ถ้าต้องการหายามาเสพ ทำไปเลย ก็แค่อย่าไปรบกวนคนอื่นเท่านั้น ถ้าท่านป่วย และต้องการที่จะตาย โอ เราก็จะทำให้ท่าน หมอก็จะช่วยท่าน ถ้าต้องการที่จะตายก็แค่เป็นชีวิตของท่าน และเป็นความปรารถนาของท่าน ถ้าท่านเป็นเกย์ และท่านต้องการที่จะแต่งงาน ทำไมจะไม่ได้ ถ้าท่านรักซึ่งกันและกัน และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ฮอลแลนด์เป็นประเทศแรกที่ยอมให้คนเกย์ แต่งงาน

และนั่นก็ทำให้สะท้อนไปถึงโบสถ์ที่เคร่งศาสนา เขาก็ได้รับผลกระทบก็คือเขาก็ยอมรับได้แล้วตอนนี้ และสำหรับเกย์ที่ต้องการจะแต่งงาน และสำหรับเกย์ที่ต้องการจะแต่งงานกันในโบสถ์ ทำไมจะไม่ได้ พระเจ้าเป็นความรัก แล้วเราเป็นใครที่จะมายืนกั้นคน 2 คนที่รักกัน เพราะว่าพระเจ้าก็เกี่ยวกับความรักทั้งนั้น เขาก็จะมาต่อต้านพระเจ้าถ้าเราทำอย่างนั้น หรือว่าต้องการที่จะตาย พระเจ้าไม่ต้องการให้ผู้คนนั้นเจ็บปวด ผ่านการเจ็บปวด และนี่ก็เป็นความคิดที่ตอนนี้เข้ามาสำหรับคริสตจักรที่เคร่งศาสนา ถึงกระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้าคิดว่าคริสตจักรที่เกี่ยวกับข่าวประเสริฐนั้นก็ยังดำเนินอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้า และยังดีอยู่ และดำเนินตามถ้อยคำของพระเจ้า แต่ก็น้อยลงเรื่อย ๆ และมาถึงอีกช่วงหนึ่งก็คือทำอย่างไรที่เราจะต้องขยายโบสถ์ของเรา ทำอย่างไรที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้อื่น และเราก็มาถึงตัวกั้นที่ยิ่งใหญ่ ในประเพณีของประเทศฮอลแลนด์ ท่านไม่สามารถช็อคคนฮอลแลนด์ได้ ไม่สามารถทำให้เขาแปลกใจได้ ไม่ว่าท่านจะทำอะไร ไม่ว่าท่านจะเชื่อเช่นไร เป็นเรื่องของท่าน และเราก็จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับท่าน

ถ้าท่านบอกเขาว่า ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขภาพดี เพราะว่ากินดินทุกวัน เขาก็จะบอกว่า โอ้ ดีแล้วสำหรับคุณ ข้าพเจ้ารู้สึกดีที่ท่านได้กินดินทุกวันแล้วรู้สึกมีสุขภาพดี แต่ไม่ใช่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้พบสิ่งอื่นแล้ว ที่ทำงานมีผลกับข้าพเจ้า และถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะบอกข้าพเจ้าในการที่จะมีสุขภาพที่ดี ข้าพเจ้าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับท่าน ดินของท่าน และสิ่งนี่ก็เหมือนกันในทางศาสนา ถ้าท่านบอกเขาว่า พระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวที่จะไปสู่สวรรค์ได้ เขาก็จะบอกว่า โอ้ ดีสำหรับท่าน ข้าพเจ้ารู้สึกดีที่ท่านได้รู้สิ่งนี้ และท่านได้พบสันติสุขในชีวิตของท่านในคริสเตียน แต่ว่าสำหรับท่านเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นอย่างอื่น อะไรก็ได้ และสิ่งนี้ทำให้มีปัญหาอย่างมากในประเทศฮอลแลนด์ อิสรภาพเป็นสิ่งที่ดี และคริสเตียนเขาก็มีความสุขอย่างมากสำหรับสิ่งที่เขามีอิสรภาพ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศฮอลแลนด์ เพราะเขาไม่แคร์อะไร โดยเฉพาะเมื่อท่านบอกเขาว่านี่เป็นทางเดียว และเขาก็จะบอกว่าทำไมคุณถึงพูดอย่างนี้ได้ คุณรู้ได้ยังไง ถ้าท่านพูดว่านี่เป็นทางเดียว ท่านก็ทำให้ความเชื่อทั้งหลายในประเทศฮอลแลนด์นั้นมีปัญหา เพราะว่าท่านบอกว่านั่นไม่ใช่ทาง นั่นไม่ถูกต้อง และคนในประเทศฮอลแลนด์ก็ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้

และไม่นานมานี้ก็มีผู้รับใช้ที่ตกอยู่ในปัญหา เพราะเขาพยายามที่จะมาต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศฮอลแลนด์ และผู้รับใช้บางคนก็ได้ถูกลงโทษ เพราะเขาพูดว่าเกย์นั้นเป็นความบาป แต่ว่าความจริงแล้วก็ดี ก็คือมีคนต่อต้านเรื่องนี้มาก ก็เพราะเขาบอกว่าอิสรภาพในการศาสนานั้นอยู่เหนือทุกอย่าง และนั่นก็คือ ทำไมเขาถึงได้พูดสิ่งเหล่านั้น แต่ส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าคิดว่าในวันหนึ่งเขาก็จะได้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้รับใช้อาจต้องถูกทำโทษ เพราะว่าตอนนี้นั้นสิ่งเหล่านี้นั้นสำคัญกว่าอิสรภาพในทางศาสนา ดังนั้นการฟื้นฟูในประเทศฮอลแลนด์ สำหรับคริสเตียนในโบสถ์ในการประกาศข่าวประเสริฐ ความจริงก็มากมาย พวกเขาก็อธิษฐานขอการฟื้นฟูในประเทศฮอลแลนด์ เขาอธิษฐานมาแล้วประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา เพราะฉนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่า ข้าพเจ้าต้องคิดอย่างไร ควรที่ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูหรือไม่ ข้าพเจ้าก็ได้พูดคุยกับเพื่อนของข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน ข้าพเจ้าบอกเขาว่าไม่แน่พระเจ้าอาจจะทำให้ใจของคนดัชท์นั้นได้กระด้างลงเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทำกับคนอียิปต์ เพราะว่าไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ คำอธิษฐานนั้น อย่างน้อยนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึก แต่เพื่อนของข้าพเจ้าก็บอกว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ให้ท่านอธิษฐาน ท่านยังคงต้องอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูอยู่ดี ข้าพเจ้าคิดว่านั่นถูกต้อง ความจริงแล้วอาจจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นใน 10 ปีที่ผ่านมา โบสถ์ในประเทศฮอลแลนด์แบ่งแยกกันมาก และเขาก็สู้กันอย่างมากในระหว่างคริสตจักร และก็แข่งขันกัน แต่ว่าใน 10 ปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงไปถึงจะเจ็บปวด คริสตจักรก็ได้มองเห็นถึงสิ่งที่ทำให้แตกแยกนั้น เขาได้ตระหนักว่าตราบเท่าที่พื้นฐานของความเชื่อในโบสถ์นั้น ถ้าท่านเชื่อว่าพระคัมภีร์คือสิ่งที่มาจากพระคำของพระเจ้าจริง ๆ ถ้าท่านเชื่อว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้า และนั่นเป็นทางเดียวที่จะไปสู่ความรอดได้ นั่นก็คือ เราเป็นพี่น้องในพระคริสต์ เราจะต้องยอมรับซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงมีองค์การอย่างมากเกี่ยวกับคริสเตียนในประเทศฮอลแลนด์ ที่ทำงานอย่างหนักที่จะทำให้คริสตจักรทั้งหลายมารวมตัวกัน และกำลังเกิดขึ้น และนั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ได้เห็น และสิ่งนี้อาจทำให้มีการฟื้นฟูยิ่งใหญ่จริง ๆ เกิดขึ้นก็ได้ และนี่ก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการที่จะบอก ถ้าท่านรู้สึกในหัวใจของท่านว่าท่านต้องอธิษฐานเผื่อประเทศฮอลแลนด์ ท่านก็สามารถอธิษฐานถึงการที่จะให้คริสตจักรต่าง ๆ นั้นมารวมกัน เป็นสิ่งเดียวกัน และพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำให้เขาเหล่านั้นมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว และบางทีในการฟื้นฟูที่แท้จริงจะเกิดขึ้น และคนต่าง ๆ ก็จะตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถจะอยู่ได้ ถ้าปราศจากพระคริสต์ และคริสตจักรจะยืนขึ้นที่จะบอกทางให้กับคนทั้งหลาย ขอบคุณ