Make your own free website on Tripod.com
ความเจริญ (Prosperity)
สารบัญหลัก (Content)
 

 

เทศนาโดย อ.สุเมธ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2005

 
 
 
 

การให้อภัย ก็ส่วนของการให้อภัย การไม่มีส่วนร่วม กับการอธรรมหรือคนอธรรม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

อสย 60

ลก 6:38 จงให้เขา และท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่าน จะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วยยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น" Luke 6:38 Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.

มลค 3:10 พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนำทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ Malachi 3:10 Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.

อสย 1:19 ถ้าเจ้าเต็มใจ และเชื่อฟัง เจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน Isaiah 1:19 If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land:

เชื่อว่าเป็นพ่อ แต่ไม่เชื่อฟัง

ฮกก 2:6-9 ประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้ จะไม่ยกคำเย้ยหยัน กล่าวต่อเขาหรือ และยกทุภาษิต กล่าวเยาะเขาว่า "วิบัติแก่ผู้ที่สะสมสิ่งที่มิใช่ของตนไว้ (จะทำอย่างนี้ได้นานเท่าใดนะ) และบรรทุกของที่ยึดเป็นประกันไว้เต็มตัว ๗. ลูกหนี้ของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นมา ในปัจจุบันทันด่วนหรือ และผู้ใดที่กระทำให้เจ้าตัวสั่น จะไม่ตื่นขึ้นหรือ แล้วเจ้าก็จะถูกเขาริบบ้างละ ๘. เพราะว่า เจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติ ชนชาติทั้งหลายที่เหลืออยู่นั้น จึงจะมาปล้นเจ้า เพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตก และเพราะการทารุณต่อโลก ต่อบรรดาหัวเมือง และต่อผู้ที่อยู่ในเมืองนั้น ๙. วิบัติแก่ผู้ที่ได้กำไรมาสู่เรือนของตน ด้วยความชั่ว เพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่นขึ้น เพื่อมิให้อันตรายเอื้อมถึงได้ Habakkuk 2:6 Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, Woe to him that increaseth that which is not his! how long? and to him that ladeth himself with thick clay! 2:7 Shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex thee, and thou shalt be for booties unto them? 2:8 Because thou hast spoiled many nations, all the remnant of the people shall spoil thee; because of men's blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein. 2:9 Woe to him that coveteth an evil covetousness to his house, that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of evil!

อสย 55:11 คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น Isaiah 55:11 So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.

สภษ 10:22 พระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่ง และพระองค์มิได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วย Proverbs 10:22 The blessing of the LORD, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.

สดด 1;1-3 ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย ๒. แต่ความปีติยินดีของผู้นั้น อยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ๓. เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น Psalms 1:1 Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. 1:2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night. 1:3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

สิ่งที่บอกให้ทำ ไม่ทำ , สิ่งที่บอกว่าอย่าทำ แต่ทำ (เขาเรียกว่าลองดี หรือ ลองของ) เชื่อในพระเจ้า แต่ไม่เชื่อฟัง , เชื่อแต่ไม่เชื่อฟัง

เชื่อว่าเป็นพ่อ แต่ไม่ทำตาม (ไม่เชื่อฟัง) เชื่อว่าเป็นพ่อ เพื่อเอาไว้ขอเงินเท่านั้น

เราจะทำลายชนชาติที่ไม่เชื่อฟัง และสร้างชนชาติใหม ่ที่ดีกว่าเดิม ให้แก่เจ้า

ลก 4:18-19 พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้า ทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้า ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ ๑๙. และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้า Luke 4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, 4:19 To preach the acceptable year of the Lord.