Make your own free website on Tripod.com
ทำไมขอแล้วจึงไม่ได้รับ (Why Ask and Recieve Not)
 
 
สารบัญหลัก (Content)

 

เทศนาโดย อ.สุเมธ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2002

 
 
 
 

(คำอธิษฐาน ย่อ) ข้าแต่พระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงเจิมชำระสถานที่แห่งนี้ ให้สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงเจิมชำระร่างกาย จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงนำไปถึงซึ่งความจริงในองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้สามารถเข้าใจ ได้รับการทรงนำในจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละบุคคล ให้มีสติปัญญาความรู้ของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายแสวงหาความจริง และหลักข้อเชื่อของพระองค์ ขอทรงสถิตอยู่ ขอทรงได้รับคำโมทนา คำสรรเสริญ สรรเสริญ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

เป็นคำสอนหรือคำเทศนา 3 ครั้ง รวมเป็นครั้งเดียว ไม่ให้เทศน์ 3 วัน แต่เทศน์วันเดียว แล้วไปหาเรื่องอื่นๆที่ดีกว่านี้มาพูด ค้นหาสิ่งที่เหนือกว่าที่ตนเองทำได้

เกี่ยวกับการอธิษฐาน

 1. ช่วงที่ 1 ประเภทต่างๆของการอธิษฐาน
 2. ช่วงที่ 2 การอธิษฐานที่จะให้ได้ผล
 3. ช่วงที่ 3 ทำไม ขอแล้วจึงไม่ได้รับ

อย่างที่เคยบอกว่า พระคัมภีร์จะไม่แบ่งเป็นข้อๆ อย่างบัญญัติ 10 ประการ มากนัก เพราะความจริงของพระเจ้าเกี่ยวข้องซ้อนทับซ้อน ถึงกันหมด แต่ที่กล่าวต่อไปนี้เป็นข้อๆ เพื่อความสะดวกของท่าน

 
     
 

ประเภทต่างๆของการอธิษฐาน (Prayers)

 
     
 

อฟ 6:18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง (with all, prayer) จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา แต่ขอโดยพระวิญญาณ ไม่ได้ขอด้วยเนื้อหนังหรือร่างกาย ถ้าคุณไม่ใช่คริสเตียน ไม่มีเรื่องพระวิญญาณ คุณขอไม่ได้ คุณต้องไปเอาจากซาตาน มันจะให้คุณครองแผ่นดิน ก็ได้ ถ้าคุณทำตามมัน คุณอยากรวย คุณก็รวยแบบของซาตานก็ได้ คำว่าอธิษฐานทุกอย่าง (with all prayer) อาจหมายถึง อธิษฐานด้วยการอธิษฐานทุกประเภท มีกี่ประเภทต้องอธิษฐานหมด การอธิษฐานมีแบ่งเป็นประเภทด้วยหรือ

 1. อธิษฐานโดยความเชื่อ

ขอโดยความเชื่อในพระเจ้า มธ 21:22 "สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้" ไม่มีคำว่า ถ้า ในใจ

 1. อธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ลก 22:42

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอเป็นตัวแทนขายรถยนต์ แต่พระเจ้าบอกว่า ไม่เหมาะกับเจ้าหรอก แต่ถ้าต้องการ จะพยายามช่วย แต่ถ้าอธิษฐานบอกว่า แล้วแต่พระเจ้าเถิด พระเจ้าอาจบอกว่า เจ้าไปขายเต้าฮวยดีกว่า พระเยซูอธิษฐานในสวนเกษมาเนว่า ขอทรงเลื่อนถ้วยนี้ไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ แต่พระบิดาทรงยืนยันให้ไปตรึงบนกางเขน

 1. อธิษฐานคำมั่นไม่กังวล

1 ปต 5:7 "เอาห่วงไว้กับพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงห่วงท่าน" มีความกังวล เช่นเดือนนี้มีเงินน้อยเหลือเกิน มีกังวล เอาความกังวลนั้นไว้กับพระเจ้า

 1. อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า

จะอธิษฐานขับไล่โรคภัยไข้เจ็บ แต่อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า แต่กลับหายโรคได้ เป็นต้น ลก 24:52-53 ๕๒. เขาทั้งหลายจึง {สำเนาโบราณบางฉบับ เพิ่มว่า กราบลงนมัสการพระองค์ แล้ว} กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม มีความยินดีเป็นอันมาก ๕๓. เขาทั้งหลายอยู่ในพระวิหารทุกวัน สรรเสริญพระเจ้า (52 And they worshippped him .......53 ........praising and blessing God.) ข้อ 53 ภาษาอังกฤษหมายถึง สรรเสริญและอวยพรพระเจ้า เราก็อวยพรพระเจ้าได้ ขอจากพระบิดา อวยพระพร พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า หรือ อธิษฐานว่า ขอพระเจ้าทรงได้รับคำโมทนา คำสรรเสริญ ..... อย่างนี้ก็ถือเป็นการอวยพร

 1. อธิษฐานเห็นพ้องกัน

ใน มธ 18:18-20 ".........สองคนร่วมใจกันขอ........." อธิษฐานหลายคน เห็นพ้องต้องกัน

 1. อธิษฐานในพระวิญญาณ

1คร 14:14-15 "....อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ...."

 1. อธิษฐานกลุ่มใหญ่เสียงดัง

1 กจ 4:23-24 ".......พร้อมใจกันเปล่งเสียงทูล........" อธิษฐานเสียงเบาก็มี อธิษฐานเสียงดังก็มี ไม่ได้หมายความว่า ถ้าท่านอธิษฐานเสียงดังแล้วพระเจ้าจะได้ยินคุณ ความรอดของพระเจ้า ไม่ใช่พูดเสียงดังแล้วคนจะเชื่อ ไม่ใช่พูดเสียงเบาแล้วคนจะเชื่อ พระเยซูเทศนา ในพระคัมภีร์ คิงส์เจมส์ ใช้คำว่า plainly said หมายถึง พูดแบบซื่อๆ พูดแบบตรงไปตรงมา พูดแบบธรรมดาๆ พูดแบบเรียบๆ เพราะอะไร ความจริงของพระเจ้า ไม่ต้องประกาศเสียงดัง ก็เป็นความจริงอยู่แล้ว

เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง เป็นชีวิต ไม่ต้องกระซิบ ก็เป็นความจริงอยู่วันยังค่ำ ไม่ต้องตะโกน ก็เป็นความจริง ไม่เชื่อก็ไปให้ไกลๆ พระเยซูไม่ต้องตะโกนให้ดังลั่น เพื่อให้คุณเชื่อ ข้าพเจ้าจะแปลกใจมาก ถ้าผู้เทศนาคนใด จะเทศนาเสียงดังมาก ขู่ตะคอก เพื่อที่จะให้ผู้ฟังรับเชื่อ ถ้าไม่ได้รับเชื่อด้วยใจ ก็ไร้ประโยชน์ ข้าพเจ้ามิได้ต่อต้านผู้เทศนาเสียงดัง ออกท่าทางในการพูด แต่ถ้าต้องเป็นเช่นนั้นทุกครั้งไป ก็แปลก พระคัมภีร์มีเขียนว่า เมื่อเขาพบของดี จึง(แอบ)ไปบอกเพื่อนบ้าน พระคัมภีร์ยังมีเขียนอีกว่า เมื่อเขาพบไข่มุกเม็ดงามที่สุดที่เคยเห็นมา จึงกลับไปรวบรวมเอาไข่มุกอื่นๆที่เขามีอยู่ขายไป เพื่อนำเงินไปซื้อไข่มุกเม็ดงามนั้น (คงต้องแอบทำ) คงไม่พูดเสียงดัง

อธิษฐานกลุ่มใหญ่เสียงดัง มีประโยชน์ต่อการอธิษฐานของท่าน ลองอ่านหนังสือกิจการ เพิ่มเติม จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าสงสาร เมตตา

 1. อธิษฐานวิงวอน(อ้อนวอน)

ไม่ใช่การอธิษฐานธรรมดา เป็นการคร่ำครวญ เหมือนบุตรคนหนึ่งอ้อนวอนขอจากพ่อ คุกเข่าลงกอดขาพ่อ ด้วยน้ำตาไหล เป็นการอธิษฐานที่ค่อนข้างจะได้ผล มีพี่น้องเป็นพยานให้ฟังว่า ถ้าอธิษฐานขอแล้วน้ำตาไม่ไหล มักไม่ได้รับ แต่ถ้าครั้งไหนน้ำตาไหล มักจะได้รับ

ฟป 4:6 "...ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ ...." ฮบ 5:7 "ฝ่ายพระเยซู {กรีกว่า พระองค์} ขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้น พระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหล ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับ เนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซู "

 1. อธิษฐานเผื่อ

ลก 22:32 "....อธิษฐานเผื่อ...." ถ้าคุณจะอธิษฐานให้กับตัวเอง แต่คุณอธิษฐานเผื่อคนอื่น พระเจ้าก็จะทรงประทานให้คุณด้วย

นี่คือวิธีการอธิษฐาน หรือ ประเภทของการอธิษฐาน บางทีบางคนก็บอกว่าไม่ได้ผล และก็เป็นเรื่องแปลก เป็นเรื่องลี้ลับ และอาจเป็นเรื่องล้ำลึกที่เราไม่ได้เข้าใจ เราเข้าใจพระเจ้าเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เราอาจเทศนาอย่างล้ำลึก เหมือนกับว่ารู้เรื่องพระเจ้าอย่างมากมาย แต่ไม่ใช่ ยังมีอีกมากที่ไม่เข้าใจพระเจ้า

 
     
  การอธิษฐานที่จะให้ได้ผล ที่เที่ยงตรง แน่นอนขึ้น  
  อ้างอิงถึงคำสอนของอาจารย์ Charles Finney  
 

อธิษฐานให้ แม่นยำ ถูกต้อง เที่ยงตรง แน่นอน อธิษฐานอย่างไร อธิษฐานให้แม่นยำ อธิษฐานอย่างไรให้ออกมาจากวิญญาณของเรา อธิษฐานออกจากวิญญาณรึเปล่าก็ไม่รู้ ตอบไม่ได้ คุณจำเป็นต้องเฝ้าเดี่ยว คืออยู่คนเดียวอธิษฐาน คนอื่นช่วยดูคุณ เขาก็ตอบไม่ได้ว่าออกมาจากวิญญาณหรือไม่ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ล้ำลึก คุณจะต้องอธิษฐานบ่อยๆ ติดสนิทกับพระเจ้าบ่อยๆ อย่าลุกจากที่อธิษฐานเร็ว เมื่อจบการอธิษฐาน ให้เฝ้าฟังพระวิญญาณด้วย พระเจ้าจะตรัสในวิญญาณของคุณ คุณจะต้องฝึกที่จะเฝ้าฟัง และยังต้องมีเรื่องการวินิจฉัยอีกด้วย แต่ไม่ได้กล่าวในตอนนี้

โรม 8:26 "พระวิญญาณทรงช่วยเราอธิษฐาน" พระวิญญาณก็คือพระเจ้า เอ็ะ พระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้า มันเป็นอย่างไรนะ พระคัมภีร์เขียนอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นก็แล้วกัน คุณต้องอธิษฐานขอให้พระวิญญาณทรงช่วยคุณในการอธิษฐานต่อพระบิดา เหมือนพระเยซูทรงประทับเบื้องขวาพระหัตถ์พระบิดา ทรงอธิษฐานขอแทนเรา เมื่ออธิษฐานให้คาดหมายว่า จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการได้รับ หรือการทรงนำในจิตใจของเรา อาจจะรู้สึก(percieve)ว่าพระเจ้าทรงนำอะไรบางอย่าง เราต้องฝึกฝน มีอยู่ 7 หัวข้อในการที่จะอธิษฐานให้ได้ผลเที่ยงตรง

 1. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อันนี้คุณรู้แล้ว ไม่ต้องอธิบาย ยน 16:23
 2. เชื่อว่าได้รับเมื่ออธิษฐาน

มก 11:24 ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น จงเชื่อว่าได้รับ เชื่อไว้ก่อน ยรม 1:12 เราเฝ้าดู ถ้อยคำของเรา เพื่อให้กระทำสำเร็จ

 1. ให้อภัย

มก 11:25 เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสีย คริสเตียนทุกคนต้องรู้จัก มก 11:24-25 อย่างน้อยก็จำได้นิดหน่อย ขณะอธิษฐานถ้ามีปัญหากับใคร ต้องให้อภัย เพื่อให้การอธิษฐานของคุณเกิดผล

 1. ตามพระวิญญาณในการอธิษฐาน

โรม 8:26 พระวิญญาณก็ทรงช่วยเรา .....แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ มก 16:20 พระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับท่าน

 1. อธิษฐานเผื่อผู้อื่น

1 ทธ 2:1 ก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เรามักจะลืมอธิษฐานเผื่อผู้อื่น ผู้รับใช้ไม่ค่อยลืม อธิษฐานเผื่อผู้อื่นแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่าน ให้ท่านได้รับคำตอบ ควรจะกำหนดในการอธิษฐานเผื่อด้วย เช่น คุณจะอธิษฐานสัก 15 นาที ควรจะอธิษฐานพี่น้องสัก 5 นาที

 1. ใช้เวลาในการอธิษฐานในพระวิญญาณ

ยด 20 และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1 คร 14:4 เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ ใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์ อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆทุกวัน

อธิษฐานอยู่บนรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้า

ยก 4:3 เพราะท่านขอผิด

 
     
  ทำไม ขอแล้วจึงไม่ได้รับ (เหตุผล 12 ข้อ ที่ไม่ได้รับคำตอบจากคำอธิษฐาน)  
     
 

อธิษฐานขอพระเจ้าแล้วไม่ได้รับ อธิษฐานขอรถจักรยาน ไม่ได้รถจักรยาน ขอให้ลูกได้เรียนโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ แต่ไม่ได้ ตามพระคัมภีร์ใช้คำว่า ท่านขอและไม่ได้

ยากอบ บทที่ 4 ๑. อะไรเป็นสาเหตุของสงคราม และอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน มิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือ ที่ทำให้ท่านต่อสู้กัน ๒. ท่านทั้งหลายอยากได้ แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน ท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะ และทำสงครามกัน ท่านไม่มี เพราะท่านไม่ได้ขอ ๓. ท่านขอ และไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน ๔. คนทุจริตเอ๋ย ไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกนั้น คือ การเป็นศัตรูกับพระเจ้า เหตุฉะนั้น ผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก ผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า ๕. หรือท่านคิดว่า เป็นสิ่งไร้สาระหรือ ที่พระคัมภีร์กล่าวว่า "พระองค์ทรงเป็นห่วงวิญญาณที่ได้ทรงประทานให้อยู่ในเราทั้งหลาย" ๖. แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม ๗. เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป ๘. ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด และคนสองใจ จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ ๙. จงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้ จงให้การหัวเราะกลับกลายเป็นการโศกเศร้า และความปีติยินดีกลับกลายเป็นความเศร้าสลด ๑๐. ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น อย่าตัดสินพี่น้องของตน ๑๑. พี่น้องทั้งหลาย อย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกัน ผู้ใดที่พูดใส่ร้ายพี่น้อง หรือตัดสินพี่น้องของตน ผู้นั้นก็กล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัติ และตัดสินธรรมบัญญัติ แต่ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้ตัดสิน ๑๒. มีผู้ทรงตั้งธรรมบัญญัติ และผู้ทรงพิพากษาตัดสิน แต่เพียงองค์เดียว คือ พระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยเราให้รอดได้ และทรงสามารถทำลายเราได้ แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินเพื่อนบ้านของท่าน

พระวจนะตอนนี้เป็นคำตอบสำหรับบางท่าน และเป็นคำสอดคล้อง ต่อคำเผยพระวจนะในตอนท้ายของคุณอัฉจรีย์ในวันนี้

 1. กิเลส ยก 4:3 บางคนอิ่มแล้ว แต่อยากกินอีก
 2. ฆ่าคน ยก 4:2
 3. ปรารถนาอย่างไม่เหมาะสม(โลภ) ยก 4:2 ตัวอย่างเช่น แม่ไปถวายบุตรกับพระเยซู ให้บุตรนั่งขวาพระหัตถ์คนหนึ่ง ซ้ายคนหนึ่ง
 4. ทะเลาะและทำสงคราม ยก 4:2
 5. หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตน ยก 4:3
 6. เป็นชู้หรือล่วงประเวณี ยก 4:4
 7. เป็นมิตรกับโลก หรือ สัมพันธ์สนิทกับโลก ยก 4:4
 8. หยิ่งจองหอง (pride) ยก 4:6
 9. ไม่น้อมใจยอมฟังพระเจ้า (กบฎต่อพระเจ้า) ยก 4:7
 10. หันกลับจากพระเจ้า (หลงไป) และ บาป ยก 4:8
 11. คนสองใจ คนสงสัยในพระเจ้า ยก 4:8
 12. ปากไม่ดี พูดไม่เหมาะสม ยก 4:11-12
 
     
 

ข้าพเจ้า ผู้เทศนา เป็นเพียงประกายไฟ , ท่านเป็นเปลวไฟ , พระเจ้าทรงเป็นเชื้อไฟ จะเกิดผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวท่าน

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอพระองค์ทรงเมตตาต่อพี่น้องของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ขอพระคำของพระองค์อยู่ในปากของข้าพระองค์ ที่จะเปล่งพระวจนะของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออก เจิมอยู่เหนือศีรษะของพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคน ขอทรงนำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานให้ได้ผลที่เที่ยงตรง และได้รับคำตอบจากพระองค์ (ย่อ) ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน